PUBLIKÁCIÓK

CIKKEK, TANULMÁNYOK

 • Fazekas, A. (2019): Ifjúsági szolgáltatói környezet vizsgálata Magyarországon és Romániában. Szolgáltatói helyzetkép, fejlesztési lehetőségek, irányok négy ország metszetében. Nyíregyháza, Kulturális Életért Közhasznú Egyesület. ISBN 978-615-80599-4-7
 • Fazekas, A., Nagy, Á., Monostori, K. (2019): Generációs problématérkép. A fiatalok legégetőbb problémái a 2016-os ifjúságkutatás alapján. Szociálpedagógia, 2019/13., 58-73.pp.
 • Fazekas, A., Nagy, Á. (2019): Ablak a világra: szegénynek kicsi, gazdagnak nagy? Nyelvtudás és társadalmi meghatározottság. Kultúra és Közösség, 2019/2., 51-67.pp.
 • Dombóvári, G., Fazekas, A. (2018): Humánszolgáltatások fejlesztése az ifjúságszakmai szervezeteknél;a felkereső munka lehetőségei a fiatalok bevonására. Módszertani kézikönyv 2018. Nyíregyháza, Kulturális Életért Közhasznú Egyesület. ISBN 978-615-80599-3-0
 • Fazekas, A., Nagy, Á., Monostori, K. (2018): "Bú, baj, bánat messze szalad!" - Életesemények, problémák, mobilitás, migráció. In: Nagy, Á. (szerk.): Margón kívül - magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest - Excenter Kutatóközpont. 315-349.pp.
 • Nagy, Á., Fazekas, A. (2018): The transformation of young people's online and offline leisure time, spaces and media use in Hungary. In: Perspectives on youth - Young people in a digitalised world. Vol. 4. Paris, Council of Europe. 9-28.pp.
 • Fazekas, A., Nagy, Á. (2016): Kilátástalanság? A magyarországi fiatalok legégetőbb problémái. Magiszter, 2016/4., 5-19.pp.
 • Fazekas, A., Székely, L. (2016): Átmeneti ifjúkor - iskolai ifjúkor. In: Nagy, Á. (szerk.) (2016): Egymásra utalva. Az Összebeszélünk - II. Ifjúságügyi Kongresszus konferenciakötete. 135-138.pp.
 • Cooperation for European citizenship among young people. Desk research (2016). KÉK Egyesület, Nyíregyháza. ISBN 978-615-80599-0-9:
  • The situation of young people in Czestochowa and in Poland
  • The situation of young people in Valencia and in Spain​
  • The situation of young people in Siauliai and in Lithuania
  • The situation of young people in Satu Mare and in Romania
  • The situation of young people in Rogaška Slatina and in Slovenia
  • The situation of young people in Nyíregyháza and in Hungary
  • The situation of young people in Nicosia and in Cyprus
 • Nagy, Á., Fazekas, A. (2016): Offline helyett online szabadidő? A fiatalok szabadidős tereinek és médiahasználatának átalakulása. Médiakutató, 2016/3., 41-58.p.
 • Fazekas, A. (2016): Társadalmi felelősségvállalás az ifjúsági munkában. ("Társadalmi felelősségvállalás a Kecskeméti Főiskolán" c. projekt keretében - NTP-FTH-15-0009)
 • Fazekas, A., Dobó, I. (2016): Ön és tükörkép: identitás, értékek. In: Nagy, Á., Székely, L. (szerk.): Negyedszázad - Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely - ISZT Alapítvány - Excenter Kutatóközpont - Új Ifjúsági Szemle Alapítvány. 308-338.p.​ ISBN 978-963-89861-6-0
 • Fazekas, A., Nagy, Á. (2016): Generációs problématérkép. In: Nagy, Á., Székely, L. (szerk.): Negyedszázad - Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely - ISZT Alapítvány - Excenter Kutatóközpont - Új Ifjúsági Szemle Alapítvány. 339-370.p.​ ISBN 978-963-89861-6-0​
 • Nagy, Á., Fazekas, A. (2016): Szabad és még szabadabb idők. In: Nagy, Á., Székely, L. (szerk.): Negyedszázad - Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely - ISZT Alapítvány - Excenter Kutatóközpont - Új Ifjúsági Szemle Alapítvány. 202-241.p. ISBN 978-963-89861-6-0
 • Fazekas, A. (2015): Ifjúság és anyagi helyzet (az Y-generáció életmódbeli szokásait, preferenciáit befolyásoló tényezők). In: Dr. Futó, Z. (szerk.): Tudomány és innováció a lokális és globális fejlődésért. Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. Szarvas, Szent István Egyetemi Kiadó. 191-196.p. ISBN 978-963-269-512-9
 • Fazekas, A., Nagy, Á. (2015): Fiatalok. De civilek? A táborok ifjúságától a fesztiválok ifjúságáig. Civil Szemle, 2015/2., 25-37.p.
 • Nagy, Á., Fazekas, A. (2015): Éretlenek? A fiatalok érettségen alapuló korosztályi besorolása paradigmájának igazolása a nagymintás ifjúságkutatások adatai alapján. (Kézirat)
 • Fazekas, A. (2015): Dél-Alföld – Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés. In: Nagy, Á., Székely, L.: Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012. Regionális Helyzetelemzések. Budapest. ISZT Alapítvány – UISZ Alapítvány – Excenter Kutatóközpont. 151-206. p. ISBN 978-963-89861-3-9
 • Fazekas, A., Barbarics, M. (2014): Vesztesek. In: Elek, T. (szerk.): Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus konferenciakötet. Budapest. ISZT Alapítvány – Excenter Kutatóközpont. 45-48. p. ISBN 978-963-89861-4-6
 • Fazekas, A. (2014): Státuszészlelés és szabadidő. In: Nagy, Á., Székely, L.: Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Budapest. Kutatópont. 219-244.p. ISBN 978-963-89861-2-2

KUTATÁSOK, PROJEKTEK

 • 'Ifjúsági érdekképviselet a gyakorlatban' elnevezésű projekt megvalósítása (a Jeune Courage szervezésében, az EU Európai Szolidaritási Testületének támogatásával)
 • Ifjúsági szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó helyzetkép feltárása Magyarországon és Romániában (EFOP 5.2.2-17-2017-00001, Kulturális Életért Közhasznú Egyesület)
 • 'Esélyt a fiataloknak a jövőért!' c. program megvalósítása (a 'Jeune Courage' közösség szervezésében)
 • 'Gyulai Diákság 2016' c. kutatás (kérdőív-szerkesztés, adatelemzés)
 • A 'Magyar Ifjúság 2012' c. országos kutatás dél-alföldi adatainak feldolgozása (2015)
 • Az aktuális státus és a jövőbeli kilátások hatása a szabadidő eltöltésére (a 'Magyar Ifjúság 2012' c. kutatás adatai nyomán - 2014)
 • A szubjektív anyagi helyzet és a szabadidős preferenciák kapcsolata (az 'Ifjúság2008' c. kutatás adatai nyomán - szakdolgozat, 2014)
 • Társadalmi nemi szerepek általános iskolások szemével (szociálpszichológiai kísérlet - szakdolgozat, 2011)