ELŐADÁSOK, WORKSHOPOK

"A SZOCIOLÓGIA MINDENEKELŐTT TUDOMÁNY."


"A társadalmat, amelyben élünk, természetesen nem csak a szociológia segítségével ismerhetjük meg.
Megismerhetjük többek közt riportok, szociográfiák, szépirodalmi művek, valamint a mindennapi élet tapasztalatai alapján is.
Azt sem állítjuk továbbá, hogy a szociológia ezen más megismerési módoknál magasabb rendű.
Sokszor az előbb felsoroltakból többet tudhatunk meg a társadalomról, mint a szociológia tudományából. (...)
A szociológia ezen műveknél nem pontosabban, hanem más módszerekkel tárja fel a társadalmi valóságot.

A tudományos módszer lényege, hogy ha megfogalmazódik valamilyen probléma (...),
akkor megpróbálunk ennek valamilyen elméleti magyarázatot adni,
végül pedig megvizsgáljuk, hogy a valóságból nyerhető információk alapján igazolódik vagy cáfolódik elméleti magyarázatunk." 

 

/Andorka, R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó. 33.pp./


 

FŐ KUTATÁSI TERÜLETEIM:


 • Ifjúságszociológia
 • Médiaszociológia
 • Szabadidő-szociológia
 • Civil/közéleti aktivitás
 • EU-val kapcsolatos attitűdök (Eurobarometer-jelentések)
 • EU-n belüli szociodemográfiai adatok (Eurostat)
 • Szociálpszichológia

 

AMIT MÉG ÉRDEMES TUDNI...


A fent felsoroltakon kívül egyéb, igényekhez igazodó témakörben is készítek prezentációkat vagy vezetek műhelymunkákat.

Az előadás interaktív formában is megvalósulhat, amennyiben cél a közönség bevonása.

A csoportmunkák során nemformális eszközök, közösségi játékok alkalmazása segíti a aktivitásra ösztönzést.
 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEIM:


 • Konferenciák, fórumok tematikájába illeszkedő hazai/nemzetközi statisztikák ismertetése
 • Ifjúsági generációk sajátosságainak bemutatása pedagógusok, ifjúsági szakemberek, civilek számára
 • Társadalmi jelenségekre, problémákra érzékenyítő foglalkozások szervezése/megtartása fiataloknak
 • Saját kutatási eredményeim bemutatása előadások, műhelymunkák keretében
 • Szervezetek, közösségek meghatározott téma szerinti csoportfoglalkozásainak lebonyolítása
 • Közösségtervezési folyamatok támogatása (animálás, koordinálás, mentorálás)
 • Projektek, pályázatok megvalósításához szükséges ötletelések interaktív segítése