KÉRDŐÍVES KUTATÁS

"A KÉRDEZÉS MÓDSZEREINEK...


...és a kérdőív szerkezetének (...) a kapott válaszok validitása (azaz érvényessége) szempontjából is nagy jelentősége van.
A kérdéseknek világosaknak, mindenki által érthetőknek kell lenniük, ugyanakkor mentesnek a túlzott egyszerűsítésektől.
Bár ezek a követelmények kézenfekvőnek tűnhetnek, megvalósításuk bizonyos nehézségekbe ütközhet. (...)
Nyilvánvaló követelmény, hogy a kérdések megfogalmazása, sorrendje, a kérdezők viselkedése ne sugalljon válaszokat.

Ezeknek a követelményeknek a megvalósításához csak aprólékos munkával kerülhetnek közel a közvélemény-kutatás készítői."

 

/Rudas, T. (2006): Közvélemény-kutatás. Értelmezés és kritika. Budapest, Corvina Kiadó. 69-70.pp./


 

SURVEY-TÍPUSÚ ADATGYŰJTÉS LÉPÉSEI:


 • A téma kiválasztása, kutathatóságának vizsgálata
 • Kutatási terv elkészítése
 • Mintavétel
 • Adatgyűjtés módjának megválasztása (önkitöltős, kérdezőbiztos által lekérdezett, online)
 • Kérdések megfogalmazása, kérdéstípusok kiválasztása
 • A kérdőívek külalakjának megalkotása
 • A kérdések sorrendje, kitöltési instrukciók tisztázása
 • A lekérdezés körülményeinek feltérképezése
 • Adatfeldolgozás
 • Adatértelmezés és elemzés 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEIM:


 • Közösségek, társadalmi csoportok véleményét feltérképező kérdőíves adatgyűjtések
 • Helyzetfeltárás, hatásvizsgálat, igényfelmérés, attitűdvizsgálat készítése
 • Rögzített adatok statisztikai elemzése
 • Szöveges összefoglaló készítése már meglévő adatokból
 • Pályázatok benyújtásához vagy beszámolóihoz kapcsolódó kutatások, adatelemzések