KUTATÁS-MÓDSZERTAN

"A TUDOMÁNYOS KUTATÁS VÉGSŐ SORON ABBÓL ÁLL, HOGY...


...megfigyeléseket végzünk, és értelmezzük azt, amit megfigyeltünk. (...)
Mielőtt azonban megfigyeléseket végeznénk, és elemeznénk azokat, tervre van szükségünk.
El kell döntenünk, mit akarunk megfigyelni és elemezni, miért és hogyan. (...)
Bár a konkrét részletek aszerint változnak, hogy mit akar az ember tanulmányozni,
két fő szempont minden kutatás megtervezésekor érvényes.

Egyrészt pontosan meg kell határoznunk, hogy mi az, amit meg akarunk tudni.
Másrészt meg kell határoznunk, hogyan lehet ezt a legjobban kideríteni."

 

/Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás módszertana. Budapest, Balassi Kiadó. 105.pp./


A KUTATÁS TÁRGYÁNAK KIJELÖLÉSE:


 • Kutatandó téma kiválasztása
 • Kutatási célok meghatározása (felderítés, leírás, magyarázat)
 • Hipotézisek felállítása
 • Elméleti keretek felkutatása
 • Konceptualizálás (a kutatás szempontjából releváns fogalmak tisztázása)

 

AZ ADATGYŰJTÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJAI:


 • Az idődimenzió szerepének tisztázása (keresztmetszeti vagy longitudinális adatok gyűjtése a cél)
 • A kutatási módszer kiválasztása
 • Operacionalizálás (az egyes fogalmak mérésre használt eszközök meghatározása)
 • A populáció és a minta (egyúttal az elemzési egységek) definiálása

 

ADATELEMZÉS:


 • Megfelelő statisztikai módszerek kiválasztása
 • Változók közötti összefüggések feltárása (függő és független változók leválogatása)
 • Összetett változók készítése (index, skála, tipológia)
 • Adatok interpretálása I.: Adatértelmezés (szöveges elemzés)
 • Adatok interpretálása II.: Táblázat- és grafikonszerkesztés 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEIM:


 • Különböző témák, célcsoportok jellemzőinek kutathatóságát érintő tanácsadás
 • Pályázatok megvalósításához szükséges adatgyűjtések (kvalitatív, kvantitatív eszközök)
 • Projektek lebonyolításának szakmai tervezése
 • Egyetemi hallgatók munkájának segítése (szakdolgozat, kutatási problémák megoldása stb.)
 • Adatelemzési módszerek megválasztásának támogatása
 • Adatok értelmezésében, interpretálásában való segítségnyújtás