PROJEKTTERVEZÉS

"A TERVEZÉS IDŐSZAKÁBAN TÖRTÉNIK MEG AZ ÖTLET PROJEKTTERVVÉ ALAKÍTÁSA.


Itt egyszerre kell kidolgozni a részletes projekttervet (más néven projektindító dokumentum vagy alapító okirat),
illeszteni kell azt a környezethez, a különböző érdekekhez és a célcsoport igényeihez.
A tervezési folyamat elején szerepet kell kapjon az igényfelmérés (ez történhet kérdőívvel,
személyes, csoportos vélemény-megkérdezéssel, szakértői interjúbecsléssel stb.) és szükséges a környezetelemzés
(társadalmi prioritások, pályázati témák), illetve a célcsoporttal történő egyéb információcsere."

 

/Nagy, Á. et al. (2001): Ifjúságügy. Budapest, ISZT Alapítvány - Enigma 2001. Kiadó. 390.pp./


 

A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FÁZISAI:


 • Ötletelés
 • Igényfelmérés
 • Tervezés
 • (Erő)forrás-teremtés
 • Szükséges feltételek biztosítása
 • Szervezés, feladatok delegálása
 • Megvalósítás
 • Értékelés 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEIM:


 • Pályázati igényfelméréshez, projekttervezéshez szükséges adatgyűjtések (kvalitatív, kvantitatív eszközök)
 • Pályázáshoz kapcsolódó projektötletek megalkotása
 • Szakmai tervezés, közösségépítés
 • Projektek lebonyolítása, szakmai támogatása
 • Projektek eseményeihez kapcsolódó facilitálás
 • Tapasztalatcserére, jó gyakorlatok átadására építő projektek megvalósítása